BLI MEDLEM

Medlemsavgifter SS Delectus:


Vuxen: 500 kr per kalenderår
Junior (upp till och med 20 år): 100 kr per kalenderår

Vänligen betala in på plusgiro 32 40 28 - 0 senast den 31 mars. Glöm inte skriva namnet på medlemmen som avgiften avser.